Profile photo of dana

by

Legislatie agrara august 2011

10 October 2011 in Curier legislativ, News si Editoriale

Hotărârea nr. 777 din 3 august 2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia – M.O nr. 0566/9 august 2011

Hotărârea nr. 778 din 3 august 2011
pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007- 2013 – M.O nr. 0566/9 august 2011

Rectificarea nr. 157 din 3 august 2011
referitoare la Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 157/2011 – M.O. nr. 0550/3 august 2011

Ordinul nr. 188 din 9 august 2011
pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul
ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 19/2006 – M.O. nr. 0585/18 august 2011

Ordinul nr. 35 din 10 august 2011
privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică – M.O nr. 0585/18 august 2011

Hotărârea nr. 822 din 10 august 2011
pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia – M.O nr. 0587/19 august 2011

Ordinul nr. 191 din 12 august 2011
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007- 2013 – M.O nr. 0587/19 august 2011

Hotărârea nr. 837 din 17 august 2011
privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului – M.O nr. 0604/26 august 2011

Ordinul nr. 193 din 18 august 2011
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc – M.O nr. 0602/25 august 2011

Hotărârea nr. 838 din 17 august 2011
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale din România şi Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale şi Mediului din Republica Cipru privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Nicosia, la 22 noiembrie 2010 – M.O nr. 0604/26 august 2011

Ordonanţa nr. 15 din 24 august 2011
pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale
şi aromatice, precum şi produsele stupului – M.O nr. 0604/26 august 2011

Hotărârea nr. 848 din 24 august 2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate – M.O nr. 0607/29 august 2011

Ordinul nr. 2129 din 24 august 2011
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică – M.O nr. 0612/30 august 2011

Ordinul nr. 165 din 30 august 2011
pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României – M.O nr. 0622/1 septembrie 2011

Hotărârea nr. 882 din 31 august 2011
privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării – M.O nr. 0644/8 septembrie 2011

(http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-august-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20august%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-august-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20august%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-august-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20august%202011) (https://www NULL.addtoany NULL.com/share)
Skip to toolbar