Profile photo of dana

by

Legislatie agrara octombrie 2011

1 November 2011 in Curier legislativ

Decizia nr. 923 din 7 iulie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 şi art. 319 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă şi art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – M.O. nr. 0706/6 octombrie 2011

Ordinul nr. 234 din 5 octombrie 2011
pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific – M.O. nr. 0706/6 octombrie 2011

Hotărârea nr. 910 din 14 septembrie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 şi nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic – M.O. nr. 0704/5 octombrie 2011

Decizia nr. 988 din 12 iulie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 – M.O. nr. 0703/5 octombrie 2011

Decizia nr. 112 din 4 octombrie 2011
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – M.O. nr. 0704/5 octombrie 2011

Hotărârea nr. 946 din 28 septembrie 2011
privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003 – M.O. nr. 0700/4 octombrie 2011

(http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-octombrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20octombrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-octombrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20octombrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-octombrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20octombrie%202011) (https://www NULL.addtoany NULL.com/share)
Skip to toolbar