Profile photo of dana

by

Legislatie agrara publicata in decembrie 2011

31 December 2011 in Curier legislativ

Ordinul nr. 269 din 29 noiembrie 2011
privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizaţie interprofesională pe filiera „legume şi fructe proaspete şi procesate“ – M.O. nr. 0854/2 decembrie 2011

Ordinul nr. 2787 din 28 noiembrie 2011
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare – M.O. nr. 0855/5 decembrie 2011

Ordonanţa de Urgenţă nr. 106 din 30 noiembrie 2011
pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 – M.O. nr. 0858/6 decembrie 2011

Ordonanţa de Urgenţă nr. 104 din 25 noiembrie 2011
pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD – M.O. nr. 0857/5 decembrie 2011

Hotărârea nr. 1199 din 30 noiembrie 2011
pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011 – M.O. nr. 0863/7 decembrie 2011

Hotărârea nr. 1200 din 30 noiembrie 2011
pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011 – M.O. nr. 0863/7 decembrie 2011

Legea nr. 243 din 5 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi solvegetaţie forestieră pentru silvicultură – M.O. nr. 0865/8 decembrie 2011

Ordonanţa de Urgenţă nr. 100 din 16 noiembrie 2011
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române“ – M.O. nr. 0867/8 decembrie 2011

Legea nr. 266 din 7 decembrie 2011
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar – M.O. nr. 0870/9 decembrie 2011

Legea nr. 267 din 7 decembrie 2011
privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 – M.O. nr. 0870/9 decembrie 2011

Hotărârea nr. 57 din 29 noiembrie 2011
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 – COM (2011) 615 final – M.O. nr. 0872/9 decembrie 2011

Sursa Agrimedia (http://www NULL.agrimedia NULL.ro/5/post/2011/12/legislatie-agricola-decembrie-2011 NULL.html)

(http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-publicata-in-decembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20publicata%20in%20decembrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-publicata-in-decembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20publicata%20in%20decembrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agrara-publicata-in-decembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agrara%20publicata%20in%20decembrie%202011) (https://www NULL.addtoany NULL.com/share)
Skip to toolbar