Profile photo of dana

by

Legislatie agricola noiembrie 2011

9 November 2011 in Curier legislativ, News si Editoriale, Tulcea, Zootehnie

Hotarari ale Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii:

947. HOTĂRÂRE (http://www NULL.mapam NULL.ro/pages/l52 NULL.php?offset=0&limit=15) pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la
specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2011, denumită în continuare primă pe exploataţie, în
valoare unitară de 460 lei/cap bovine, în limita sumei de 665.531.680 lei, care se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

946. HOTĂRÂRE (http://www NULL.mapam NULL.ro/pages/l52 NULL.php?offset=0&limit=15) pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011

Agrimedia (http://www NULL.agrimedia NULL.ro/5/post/2011/11/legislatie-agricola-noiembrie-2011 NULL.html)
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. (1) Se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic la specia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2011, denumită în continuare
primă, în valoare unitară de 45 lei/cap ovine/caprine, în limita sumei de 336.491.415 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012

945. HOTĂRÂRE (http://www NULL.mapam NULL.ro/pages/l52 NULL.php?offset=0&limit=15) pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Bursa de Peşte” Tulcea

Ordine, decizii hotarari publicate in Monitorul Oficial in cursul lunii noiembrie 2011

Ordinul nr. 241 din 17 octombrie 2011
pentru modificarea şi completarea Normelor privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătăţii şi Familiei şi al ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 185/153/2002 – M.O. nr. 0770/1 noiembrie 2011

Decizia nr. 1149 din 13 septembrie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă – M.O. nr. 0777/3 noiembrie 2011

Ordinul nr. 76 din 26 octombrie 2011
privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale şi produsele utilizate pentru nutriţia animalelor – M.O. nr. 0780/3 noiembrie 2011

Decizia nr. 1153 din 13 septembrie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-4 din Legea nr. 374/2006 privind
suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 – M.O. nr. 0783/4 noiembrie 2011

Hotărârea nr. 1065 din 26 octombrie 2011
privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia – M.O.nr. 0790/8 noiembrie 2011

Ordinul nr. 258 din 4 noiembrie 2011
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum – M.O. nr. 0793/9 noiembrie 2011

Legea nr. 203 din 7 noiembrie 2011
pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Sişeşti“ – Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava – M.O. nr. 0797/10 noiembrie 2011

Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 din 2 noiembrie 2011
pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional – M.O. nr. 0796/10 noiembrie 2011

Legea nr. 206 din 7 noiembrie 2011
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură – M.O. nr. 0798/10 noiembrie 2011

Ordinul nr. 2692 din 11 noiembrie 2011
pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 772/2011 -M.O. nr. 0801/11 noiembrie 2011

Sursa : Agrimedia (http://www NULL.agrimedia NULL.ro/5/post/2011/11/legislatie-agricola-noiembrie-2011 NULL.html)

(http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agricola-noiembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agricola%20noiembrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agricola-noiembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agricola%20noiembrie%202011) (http://www NULL.addtoany NULL.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fagro-network NULL.ro%2Flegislatie-agricola-noiembrie-2011%2F&linkname=Legislatie%20agricola%20noiembrie%202011) (https://www NULL.addtoany NULL.com/share)
Skip to toolbar